Rozdíl v bydlení generací


VÄ›tÅ¡ina rodiÄů souÄasných tÅ™icátníků hromadila vÄ›ci. Téměř v každé domácnosti jsme naÅ¡li spoustu vÄ›cí, které nebylo kam uložit. A tak se Äasto stávalo, že se vÄ›ci do kuchynÄ› ukázaly do skříní v obývacím pokoji, protože v kuchyni byly hromady nádobí a zbytek se tam neveÅ¡el. Byl to Äastý problém, který u mnoha lidí této generace můžeme vidÄ›t i dnes. Hromady vÅ¡eho a vÅ¡ude jsou hlavním důvodem, proÄ mladší generace milují minimalismus.

obývací pokoj

Dříve lidé mÄ›li tendence mít doma vÅ¡echno, co by se nÄ›kdy mohlo hodit, aÅ¥ už Å¡lo o spotÅ™ební zboží nebo o potraviny, které mÄ›ly druhou trvanlivost. Mladší roÄníky nemají tendence tolik střádat vÄ›ci do zásoby, což by mohl být problém tÅ™eba v případÄ› živelné pohromy nebo výpadku elektÅ™iny, kdy nepůjde koupit nic. Zásobování se totiž týkalo i potravin. Mladší generace mají tendence nenakupovat příliÅ¡ do zásob a spíše ÄastÄ›ji chodí nakupovat to co zrovna potÅ™ebují.

Minimalismus je moderní
Minimalistický způsob života je nejen moderní, ale i elegantní. Jednolité designy, zemité barvy a hlavnÄ› minimum vÄ›cí vÅ¡eho druhu je životní styl, který se stává Äím dál populárnÄ›jším. Říká se, že Äím ménÄ› vÄ›cí máte, tím ménÄ› máte starostí. Je to samozÅ™ejmÄ› do urÄité míry pravda, ale když potÅ™ebujete co zrovna doma nemáte, je to problém. Nedostatek úložného prostoru je problém, který Äasto Å™eší právÄ› vyznavaÄi minimalismu. VÄ›tÅ¡inou si nepÅ™ipouÅ¡tí že by nÄ›kdy mÄ›li více vÄ›cí a tomu pÅ™izpůsobují i svoje bydlení, které se vyznaÄuje malým poÄtem nábytku. A právÄ› to má za následek nedostatek úložného prostoru.

bydlení pokoj

AÅ¥ už se vám líbí cokoliv, ve vaÅ¡em bydlení byste se mÄ›li cítit dobÅ™e, a to bez ohledu na to, kolik vÄ›cí doma máte. UrÄitÄ› najdete kompromis v poÄtu vÄ›cí, aby se vám žilo dobÅ™e a nic vám nechybÄ›lo, a zároveň abyste mÄ›li domov, který se vám bude snadno a rychle uklízet.