Kdy je čas najít si vlastní bydlení


O tom žít vlastním životem sní snad každý teenager. Mnoho z nich si nadÅ¡enÄ› pÅ™edstavuje, jak se odstÄ›hují od rodiny a koneÄnÄ› budou žít tak, jak sami chtÄ›jí, aniž by jim nÄ›kdo nÄ›co naÅ™izoval. Obvykle vÅ¡ak brzy pochopí, že skuteÄnost není až tak růžová. Je totiž potÅ™eba odhadnout správný Äas na to, kdy je vhodné se odstÄ›hovat.

 

prázdný byt

 

V první Å™adÄ› bychom nemÄ›li jít „z domu“, dokud nemáme vlastní příjem, který nás uživí. V podstatÄ› to znamená, že základem je mít zamÄ›stnání, ideálnÄ› na plný úvazek, případnÄ› mít partnera, s nímž se můžeme o výdaje podÄ›lit. Zde je vÅ¡ak potÅ™eba dbát na to, aby se jednalo o skuteÄnÄ› dlouhodobý vztah, který má budoucnost. V podstatÄ› to znamená, že minimální vÄ›k je takový, kdy ukonÄíme Å¡kolu a najdeme si práci.

 

FinanÄní záležitosti vÅ¡ak nejsou ani zdaleka tím jediným, co zde hraje roli. Důležitý je také zdravotní stav, a to jak fyzický, tak i psychický. Existují případy, kdy je na tom ÄlovÄ›k zkrátka tak, že nemůže být ponechán delší dobu o samotÄ›. Může se jednat například o epileptika, těžkého astmatika, nebo i kardiaka. I když dnes existují zařízení, která jsou schopna v případÄ› potÅ™eby pÅ™ivolat pomoc, ani ta nejsou stoprocentnÄ› spolehlivá a rozhodnÄ› nenahradí klasický dohled.

 

nový bytový dům

 

Dále je to také dostupnost nemovitosti, což bývá ten nejvÄ›tší problém. Pokud jste například nezdÄ›dili domek Äi byt po prarodiÄích, nezbude vám, než si pořídit vlastní. A vzhledem k tomu, jak jsou dnes drahé, je jasné, že bez hypotéky se neobejdete, což znamená další finanÄní zátěž. I to je nutné brát na vÄ›domí. Nemá zkrátka smysl se odstÄ›hovat, když nebudete mít ani na základní životní potÅ™eby.

 

I proto je tento krok, než se k nÄ›mu odhodláte, nutné velmi dobÅ™e promyslet. SamozÅ™ejmÄ›, existují speciální případy, kdy je nejlepší odejít co nejdřív. Jedná se o dysfunkÄní rodiny, kdy je jeden Äi více Älenů alkoholik, závislý na drogách nebo ostatní nÄ›jakým způsobem týrá. V takovém případÄ› je rozhodnÄ› dobré odejít co nejdřív.