Potřebujete zakoupit požární systém? Máme pro vás nabídku!


Pokud jste vlastníkem nějaké velké firmy nebo budovy kterou navštěvuje více jak 50 osob nebo zkrátka sháníte jakýkoli požární systém třeba i do svého domova, máme pro vás nabídku!

O požárních systémech, k čemu slouží a jak se využívají?
EPS https://www.technologie-budov.cz/protipozarni-systemy/eps/ neboli elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horším případě ztrátu lidských životů.
EPS- představuje soubor,,hlásičů“ požárů. Má přenosové a doplňkové zařízení které vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár.

hasiči

K čemu slouží?
Slouží k časné detekci a lokalizaci vzniklého ložiska požáru a k předání této informace osobám které profesionálně zasáhnou.

U jakých budov je vyžadováno zařízení EPS?
Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách.
V části stavby musí být tato stavba vybavena elektrickou požární signalizací, pokud je v této stavbě nad 50 osob.

Funkce EPS-
vyhodnocují teplotní parametry prostředí, nebo optické. Systémy EPS mohou být instalovány samostatně nebo jako součást vyšších systémů které řídí tyto budovy.

Z čeho se skládá?
Z hlásičů požáru, ústředny EPS a doplňujících zařízení.

sirka a oheň

!!Důležité!!
O instalaci EPS rozhoduje projektová dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby!!
Pokud už je EPS do budovy navrženo, může ovlivňovat další systémy požární bezpečnosti staveb a jiné technologické zařízení například – zařízení pro odvod kouře a tepla, Sprinklerové systémy, odblokování klíčového trezoru, otevírání únikových dveří, zavírání požárních uzávěrů aj.

Co nabízíme my?
Řadu konvenčních i adresovatelných požárních systémů. Stačí navštívit naše internetové stránky a tam se všechny potřebné informace dozvíte!