Nehody se, bohužel, stávají


Každý rozumný motorista ví, že pokud sedí za volantem, má v rukou zbraň a musí se podle toho zařídit. Po usednutí za volant musí nechat za dveÅ™mi Å¡patnou náladu, případnÄ› i vztek. Dopravní prostÅ™edek je vždycky silnÄ›jší než obyÄejný chodec. A i když je chodec nezodpovÄ›dný, Å™idiÄ je v danou chvíli silnÄ›jší. Málokterý Å™idiÄ si toto uvÄ›domuje, a proto se z veliké Äásti stávají nehody, pÅ™i kterých může dojít i k opravdové a té nejvÄ›tší tragédii. Co je rozbité autosklo v Praze, nebo pomaÄkaná karoserie proti ublížení na zdraví jiného ÄlovÄ›ka! A v první chvíli je úplnÄ› jedno, kdo je vinen.

SvÄ›domí aÅ¥ zůstane Äisté

Jsou mezi námi Å™idiÄi nezodpovÄ›dní, kteří hudrují na chodce, který samozÅ™ejmÄ› může zavinit dopravní nehodu, pÅ™i které dokonce může i poÅ¡kodit své zdraví, ale Å™idiÄ pak musí žít s vÄ›domím, že ublížil. NÄ›kteří Å™idiÄi pak mají strach znovu za volant usednout, nÄ›kteří dokonce potÅ™ebují pomoc odborníka z oboru lékaÅ™ství. Možná by mÄ›l každý budoucí Å™idiÄ podstoupit nÄ›jaké psychologické testy spolu s testy na řízení dopravního prostÅ™edku. Zatíženého svÄ›domí se pak těžko zbavuje.