Jedno tělo, jedna duše – Jak se ale osamostatnit a začít žít bez partnera, když přijde konec?


Ženy se velice Äasto svým partnerům zcela oddají a nakonec tak žijí spíše jeho život, než život vlastní. Å ok a prozÅ™ení mohou pÅ™ijít hned po rozchodu. 

Jedno tÄ›lo, jedna duÅ¡e – Jak se ale osamostatnit a zaÄít žít bez partnera, když pÅ™ijde konec? 

Ženy, zamilované ženy udÄ›lají obvykle vÅ¡echno proto, aby jejich partner byl se vším spokojený, dají mu vÅ¡echno a nÄ›kdy se oddají natolik, že úplnÄ› zahodí vlastní život. Žít v páru je hezké, ale ÄlovÄ›k by vždycky mÄ›l myslet i tak troÅ¡ku sám na sebe. Po rozchodu se pak totiž můžete dostat do situace, kdy nevíte, co se svým životem dál, jak s ním naložit a jak žít, když doposud jste na vÅ¡echno byli dva. Osamostatnit se, mít se zase ráda ale hlavnÄ› nauÄit se trávit Äas o samotÄ› a pÅ™itom nestrádat, to je zapotÅ™ebí. Jenže kde zaÄít? 

žena v šátku

Když skonÄí dlouhodobý vztah 

Do vztahů obvykle jdeme s tím, že to bude trvat navždy. Realita je ale mnohdy jiná a samozÅ™ejmÄ› to nemusí vyjít vždycky a vÅ¡em. I ve vztahu je tak tÅ™eba myslet nÄ›kdy i na sebe, je tÅ™eba umÄ›t trávit Äas jinak, než jen s partnerem. Dost žen se ale zamiluje, založí rodinu a s tím se vzdá zároveň a možná i nevÄ›domky i vlastního života. Poté, co vztah skonÄí a žena zůstane sama, není jednoduché se s tím srovnat. Jak zase získat zpÄ›t sebevÄ›domí ale v podstatÄ› i svůj vlastní samostatný život? Po skonÄení dlouhodobého vztahu je tÅ™eba dát si pauzu, chvíli by se pak mÄ›l každý soustÅ™edit jen sám na sebe a k tomu je tÅ™eba dÄ›lat si i radost. 

smutná žena

Dělejte to pro sebe a pro nikoho jiného

Dokážete si pÅ™edstavit, že sama zaÄnete tÅ™eba chodit do divadla nebo do muzea? Že si sama zajdete na jídlo do restaurace nebo se půjdete projít? Že strávíte chvíli jen opravdu sama se sebou? I když je to možná nepÅ™edstavitelné, jakmile to zkusíte, zjistíte, že právÄ› tohle je to, co potÅ™ebujete. Každý z nás by si mÄ›l obÄas dÄ›lat radost, dÄ›lat to, co ho baví, ale v zásadÄ› je nutné si uvÄ›domit, že k tomu, aby vás to bavilo, pÅ™ece nikoho jiného nepotÅ™ebujete. ZpoÄátku to může být zvláštní, ale nakonec vás to zaÄne bavit. 

UrÄitÄ› ale není nutné trávit veÅ¡kerý volný Äas izolovanÄ›, například od přátel nebo zbytku rodiny. Pokud se ale chcete vymanit z toho pocitu, že život bez partnera bude horší, než život vedle nÄ›j, je tÅ™eba trávit právÄ› i Äas o samotÄ›. Utřídit si myÅ¡lenky, ale tÅ™eba i vypnout.