Chcete si spořit?


Pravidelné průzkumy mezi obÄany ukazují na to, že ÄŒeÅ¡i nejsou zrovna finanÄnÄ› gramotní. Problémy jim dÄ›lají krátkodobé úvÄ›ry na vÄ›ci, bez kterých se normálnÄ› mohli obejít. Je naprosto zbyteÄné kupovat každý rok nový drahý telefon nebo poÄítaÄ na splátky, protože i ten rok starý vám udÄ›lá stejnou službu. PůjÄky na obří televize, dovolené a nebo dokonce vánoÄní dárky jsou pro mnoho lidí standardem. NeuvÄ›domují si, kolik penÄ›z skuteÄnÄ› za půjÄku zaplatí. MÄ›síÄní příjmy jim nestaÄí, natož aby si spoÅ™ili. Pak jsou tu ale lidé, kteří sotva poplatí bydlení a potraviny.

peníze dolary

Pokud patříte mezi finanÄnÄ› gramotnÄ›jší a myslíte i na budoucnost nejen svou ale i své rodiny, asi hledáte způsoby jak uÅ¡etÅ™it. Z dlouhodobÄ› hlediska je nejlepší investovat peníze. Nemusí to být miliony, protože takové Äástky má k dispozici skuteÄnÄ› jen málokdo. BohatÄ› staÄí kupovat tÅ™eba zlaté cihliÄky, které se prodávají i po pár gramech. Cenu si zlato drží už roky a jen tak neklesne. Z pohledu investorů jsou drahé kovy a kameny velmi žádané.

Kdo má více peněz, ten kupuje nemovitosti. Bohužel jejich ceny u nás za poslední roky vzrostly takovým tempem, že si málokdo může dovolit investovat do nemovitosti. Často se ale pořádají dražby i prodeje podílů například na poli, i toho ose dá využít.

peníze spoření

ProÄ Å¡etÅ™it?
Každý by mÄ›l mít nÄ›jakou rezervu pro případ, že by se cokoliv stalo. Za prvé pomocí investic ochráníte peníze pÅ™ed inflací, a za druhé budete klidnÄ›jší když budete vÄ›dÄ›t, že v případÄ› výpadku příjmů máte kam sáhnout. Život je nepÅ™edvídatelný a velmi snadno nastane situace, kdy budete bez příjmu. VýpovÄ›Ä ze zamÄ›stnání nebo pracovní neschopnost jsou běžnými problémy, které Å™eší vÄ›tÅ¡ina lidí. Proto si odkládejte peníze bokem každý mÄ›síc. StaÄí zaÄít pár stokorunami, a uvidíte že se budete snažit odkládat víc a víc každý mÄ›síc. Jak Äástka poroste, bude vás to motivovat snažit se Å¡etÅ™it víc.